API6D 产品

此系列产品主要应用于天然气、石油、煤气、液化气等行业。

侧装式螺栓连接固定球阀

全焊接固定球阀

上装式固定球阀

双球式固定球阀

金属硬密封固定球阀

超低温固定球阀

Copyright © 2022 TCX FLOW CONTROL ALL Rights Reserved
苏ICP备2022044436号
qrcode
Scan WeChat QR code